กองสาธารณสุขทำความสะอาดพื้นถนนเลอะขี้นกและพื่นในตลาดรอมฎอน

กองสาธารณสุขทำความสะอาดพื้นถนนเลอะขี้นกและพื่นในตลาดรอมฎอน
            วันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นฟุตบาทและพื้นถนนบริเวณข้างโรงเรียนบุณยลาภ และได้เติมน้ำยาดับกลิ่นขี้นกเพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็น และได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นบริเวณตลาดรอมฎอน พร้อมทั้งล้างคูระบายน้ำทิ้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

15