กองสาธารณสุขฯพ่นหมอกควันกำจัดยุงชุมชนท่าโรงเลื่อย,อริศรา (2)

กองสาธารณสุขฯพ่นหมอกควันกำจัดยุงชุมชนท่าโรงเลื่อย,อริศรา
            วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในชุมชนท่าโรงเลื่อย ถ.ชลธารเขต (โซนท้ายซอย), และภายในชุมชนอริศรา ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.17/2 ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่กำจัดแหล่งน้ำขังภายในบริเวณบ้านเพื่้อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

1616