การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
          การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นประธานปล่อยแถวเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กู้ภัย อปพร. อรบ. และเครือข่ายภาคประชาชน พร้อมยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติการเข้าร่วมในพิธี ณ สนามสันติภาพ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำหรับในช่วงรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2561 อำเภอสุไหงโก-ลก ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเข้าปฏิบัติการป้องกันการก่อเหตุรุนแรง และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะครอบคลุมการป้องกันอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและความสุขในเทศกาลปีใหม่ โดยเน้นย้ำให้ประชาชนขับรถด้วยความระมัดระวัง และไม่ทำผิดกฎจราจร ทั้งนี้ ตั้งเป้าลดผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

3
1589359606
1589359613
1589359628
1589359620