กิจกรรมปั่นจักรยานรวมใจน้อมเกล้า 60 พรรษา

กิจกรรมปั่นจักรยานรวมใจน้อมเกล้า 60 พรรษา
            เวลา 07.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม ณ บริเวณสวนรื่นอรุณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องสองประเทศไทย-มาเลเซีย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจ์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายวรเนติ หล้าพระบาง กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ นายสว่าง ศรีชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส นายวรเชษฐ พรหมโอภาษ นายอำเภอสุไหงโก-ลก นายศรันย์ วังสัตตบงกช ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักปั่นที่เข้าร่วมในการแข่งขันเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานท่องสองประเทศไทย-มาเลเซีย เป็นหนึ่งในงาน 2 เมษารวมใจน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา หอการค้าจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และชมรมจักรยานอำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆของอำเภอสุไหงโก-ลกและอำเภอใกล้เคียง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชากรทั้งสองประเทศให้มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน และเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มในการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนมีเจตคติที่ดีในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง เน้นการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ประเภทจักรยานท่องเที่ยว/สุขภาพ ประเภทการแข่งขันจักรยานเสือหมอบ ประเภทการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา และประเภทการแข่งขันจักรยาน VIP

1431941274