งานสืบสานประเพณีสงกรานต์

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์
กิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่ ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามาท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานในอำเภอสุไหงโก-ลก โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรการแห่ขบวนรถบุพชาติ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ

1589425262
1589425274
1589425286
1589425292