ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา
            นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมด้วยนายสมโภช เจนพานิชพงศ์ นายอาบูบากา สมัยบารมี นายอภิเชษฐ์ เจ๊ะอูมา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เวลา09.30 น. วันที่ 18 พฤษภาคม ณ โรงเรียนเทศบาล3 วิมุกตายนวิทยา นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมด้วยนายสมโภช เจนพานิชพงศ์ นายอาบูบากา สมัยบารมี นายอภิเชษฐ์ เจ๊ะอูมา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ โดยมีนายยุทธนา วังเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนเทศบาล3 วิมุกตายนวิทยาให้การต้อนรับ นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้มีการสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาบุคคลากรครูให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความไว้วางใจและมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 ทางเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล เพื่อต้อนรับเข้าสู่อาเซียน โดยผลที่ออกมาถือว่าเป็นที่น่าพอใจมาก เด็กนักเรียนให้ความสนใจ สามารถเรียนรู้และพูดภาษาจีนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้มองว่าในอนาคตอาจจะมีการเรียนการสอนภาษาอื่นๆเพิ่มเติมให้กับเด็กนักเรียนต่อไป โอกาสนี้นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ได้มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับครูดีเด่น และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมในการแข่งขันโครงการต่างๆ ประกอบด้วย นางสาวปรีดา และสุมครูอันดับ คศ.2 ได้รับรางวัลครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2557 นางอรอุมา ธรรมประดิษฐ์ ครูคศ.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 ในโครงการสื่ออ่านสุขเพื่อเด็ก LD ประจำปี2557 เด็กหญิงนูรุลฮุซนา มะดาโอ๊ะ ได้รับรางวัลพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท ในงานศิลปะนายช่างดีชวนน้อง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และเด็กชายอุสมาน เชียวได้รับรางวัลพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท ในงานศิลปะนายช่างดีชวนน้อง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

1432005575
1432007025
1432007035
1432007044
1432007053
1432007063
1432007086