พิธียกเสาเอก โครงการก่อสร้างศูนย์อาหาร

พิธียกเสาเอก โครงการก่อสร้างศูนย์อาหาร
            พิธียกเสาเอก โครงการก่อสร้างศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
            เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2558 นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธียกเสาเอก โครงการก่อสร้างศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ สำหรับพิธีดังกล่าว ได้จัดขึ้น เพื่อความเป็นศิริมงคล รวมทั้ง เป็นการบอกกล่าว และขอขมาต่อเจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าแม่ธรณี ที่เรามารบกวน ขอพื้นที่ปลูกสร้าง รวมทั้งเพื่อให้การก่อสร้างอาคารนั้น สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

1111
1444034626
1444034666