รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก
            นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยนายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมให้การต้อนรับนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะซึ่งได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก
            เวลา 14.00 น. วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยนายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมให้การต้อนรับนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะซึ่งได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อติดตามโครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาส จากนั้นคณะได้เดินทางไปที่โรงเรียนเทศบาล3 วิมุกตายนวิทยา เพื่อเข้าเยี่ยมคณะครู นักเรียน และชมความสามารถของนักเรียน ในการพูดและร้องเพลงภาษาจีน โดยมีนายยุทธนา วังเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายน พร้อมผู้บริหาร และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น คณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสนามหญ้าเทียมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ก่อนเดินทางกลับ

1212
1434006422
1434006438
1434006468
1434006456