ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 21 (บ้านโคกกลาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 21 (บ้านโคกกลาง)