ประกาศผู้ชนะซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน