เรื่องการแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เรื่องการแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

📣📣ประกาศจาก สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก #เรื่องการแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดย ห้องงานทะเบียนราษฎร ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลฯ เปิดรับแจ้งเหตุฯ
♦️♦️ รอบแรก (ก่อนวันเลือกตั้งท้องถิ่นภายใน 7 วัน) ระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม 2564
♦️♦️ รอบสอง (หลังวันเลือกตั้งท้องถิ่นภายใน 7 วัน) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564
♦️♦️ หรือแจ้งเหตุฯผ่านระบบออนลไน์ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
✳✳สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องงานทะเบียนราษฎร โทร. 073-612398