เลือกตั้งท้องถิ่น วันที่ 28 มีนาคม 2564

เลือกตั้งท้องถิ่น วันที่ 28 มีนาคม 2564

♦️♦️เลือกตั้งท้องถิ่น วันที่ 28 มีนาคม 2564 เข้าคูหา รับบัตรสองใบนะคะ
✳️ บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาล กากบาท ❌ ได้ 6 หมายเลข
✳️บัตรเลือกนายกเทศมนตรี กากาบาท ❌ ได้หมายเลขเดียวเท่านั้น ‼️