แผนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ( 22/3/64 รอบ 12)

แผนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ( 22/3/64 รอบ 12)

แผนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19
วันจันทร์ ที่ 22/3/2564
-09.00 น. มัสยิดกือบงกาแม
-09.30 น. มัสยิดกูโบร์กลาง
-10.00 น. มัสยิดโต๊ะลือเบ
-10.30 น. มัสยิดคอกไก่
-11.00 น. มัสยิดศรีอามาน