แผนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ( 23/3/64 รอบ 12)

แผนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ( 23/3/64 รอบ 12)

วันอังคาร ที่ 23/3/2564
-09.00 น. มัสยิดเขียว
-09.30 น. มัสยิดกือดาบารู
-10.00 น. มัสยิดบือเร็งใน
-10.30 น. มัสยิดกลาง
-11.00 น. มัสยิดปากีสถาน