ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานน้ำพุ สวนเฉลิมพระเกียรติ (หน้าโรงพยาลาล) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานน้ำพุ สวนเฉลิมพระเกียรติ (หน้าโรงพยาลาล) โดยวิธีคัดเลือก