ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ จัดจ้าง

- ประกาศผู้ชนะซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

- ประกาศผู้ชนะซื้อรถมินิบัส (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

- ประกาศผู้ชนะซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงอาคารปาริชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

- ประกาศผู้ชนะซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารวาสนา โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนซรีจาฮายา

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนชลธารเขต

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนซรีจาฮายา

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนวงศ์วิถี

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนกือบงกาแม ซอย 4 (บูกานากอ)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนทรายทอง 1 ซอย 7

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนทรายทอง 2 (หน้าสำนักงานเทศบาล)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงพื้นอาคารมรกต โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนทรายทอง 2 (หน้าสวนรื่นอรุณ)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารราชาวดี โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนทรายทอง 3 ซอย 1 (อู่ 3 บี)

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 1

- ประกาศผู้ชนะซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนลูกเสืออนุสรณ์ ซอย 8

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17/4

- ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนโตีะลือเบ ซอยข้างโรงฆ่าสัตว์

- ประกาศผู้ชนะซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปี 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนทรายทอง 1 (เลนซ้าย)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทรายทอง 1

- ประกาศผู้ชนะก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 21 (บ้านโคกกลาง)

- ประกาศผู้ชนะก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนโต๊ะลือเบ ซอย 8 

ประกาศผู้ชนะซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปี 2563

- ประกาศผู้ชนะซื้อถุงยังชีพ จำนวน 2,300 ถุง

- ประกาศผู้ชนะก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนวามันอำนวย

- ประกาศผู้ชนะซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

- ประกาศผู้ชนะก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเจริญเขต ซอย 13 

- ประกาศผู้ชนะปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานน้ำพุ  สวนเฉลิมพระเกียรติ