รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง คลิกดูรายละเอียด

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด