แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  • คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
  • ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสื่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) คลิกดูรายละเอียด
  • การประเมินความเสื่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกดูรายละเอียด
  • ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต คลิกดูรายละเอียด
  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2563 คลิกดูรายละเอียด
  • รายงานเเละติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนเเรก คลิกดูรายละเอียด
  • รายงานเเละติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน คลิกดูรายละเอียด