แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
              - ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต คลิกดูรายละเอียด
              - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2563 คลิกดูรายละเอียด
             
- รายงานเเละติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนเเรก คลิกดูรายละเอียด
             
- รายงานเเละติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน คลิกดูรายละเอียด